Vul ons plaatsingformulier online in!

Volledige voor- en achternaam van uw kindje*
Vul hier het burgerservicenummer in van uw kindje (9 cijfers)
Geef hier aan welke medicijnen uw kindje gebruikt
Geef aan op welk moment van de dag uw kindje zijn of haar medicijn neem
Geef hier per medicijn de dosering aan
Geef toelichting op de wijze waarop het medicijn ingenomen dient te worden.

Wilt u als er verandering optreedt in de medicatie of het innameschema van de medicatie dit zo spoedig mogelijk aan ons doorgeven, zodat wij deze verandering ook in ons systeem kunnen aanpassen? Hartelijk dank voor de medewerking
De ouder(s)/verzorgers gaan ermee akkoord dat de leerkracht of onderwijsassistent tijdens de onderwijsuren de leerling de medicatie verstrekt die hij/zij nodig heeft.
Hier geeft u aan of uw is ingeënt.
Hier geeft u aan of uw kindje over de Nederlandse nationaliteit beschikt.
Hier geeft u aan of uw kindje Nederlands"spreekt".
Zijn er nog bijzonderheden die u wilt meedelen?
Vanaf welke datum wilt u van start gaan met de opvang van uw kind?
Hier vinkt u aan op welk(e) moment(en) u uw kindje komt brengen
* Op de dinsdagmiddag hebben wij een speciale groep voor peuters vanaf 3 jaar.
Zo nu en dan maken wij als kinderopvang Spelendwijs Veenendaal een uitstapje met een educatief achterliggend doel. Wij vragen u hierom toestemming te verlenen voor onze regeling “verlaten van het terrein onder begeleiding van pedagogisch medewerkers.*
Geef hier aan wie de inschrijving van het kindje invult
Vul hier de naam in van de ouder die dit aanmeldformulier invult.
Straatnaam en huisnummer
Vul hier het telefoonnummer in waarop wij u kunnen bereiken
Vul hier het e-mailadres in waarop wij u kunnen bereiken
Geef hier de gezinssituatie van uw kind aan
Vul hier de naam van het contactperoon in
Vul hier het nummer in van de persoon die wij in geval van nood kunnen bellen
Vul hier de naam van de huisarts van uw kindje in
Vul hier het nummer in van de huisarts
Vul hier nogmaals uw volledige naam in
Vul hier uw burgerservicenummer in (9 cijfers)
(9 cijfers)
De overeenkomst eindigt automatisch op de dag dat uw kind de leeftijd van 4 jaar bereikt.

Aanwezigheid en berekening

Een dagdeel bevat 5 uur in de ochtend (inclusief maaltijd. De middag bestaat 3 uur. Het uurtarief bedraagt €7,42. Deze tarieven zijn exclusief subsidies en eventuele toeslagen. Tariefswijzigingen voorbehouden. Op het tarief is geen BTW verschuldigd.

*De overeenkomst bevat een periode van 48 weken per jaar. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om naar behoefte dagdelen af te nemen. Indien dit van toepassing is, zal er een Flexibele Plaatsingsovereenkomst worden opgemaakt. Tijdens ziekte en tijdens algemeen erkende feestdagen worden de dagdelen doorberekend. Ziektedagen kunnen in overleg met de juf worden ingehaald.
Vink hier de dagdelen aan die u afneemt.
Geef hier aan of u interesse heeft om zitting te nemen in de nog te vormen oudercommissie.
Vul hier het bankrekeningnummer in voor de automatische incasso
Hierbij geeft u toestemming tot automatische incasso van de maandfactuur.
Plaatsingsformulier van kinderopvang Spelendwijs Veenendaal
Uw plaatsingsformulier invullen, doet u hier!

Vragen bij het invullen van het plaatsingsformulier

Mocht u er niet in slagen om ons plaatsingsformulier in te vullen? Neem dan contact met ons op. 

U kunt ons mailen via [email protected] of bellen via 0318-507022.