Lees hier meer over het VVE-beleidsplan van Spelendwijs Veenendaal

Lees hier meer over het VVE-beleidsplan van Spelendwijs Veenendaal

VVE beleidsplan van SpelendwijsOntdek meer het beleidsplan voorschoolse en vroegtijdige educatie (VVE) van Spelendwijs

Voorschoolse educatie is onderdeel van voorschoolse en vroegtijdige educatie (VVE). Voorschoolse educatie is voor kinderen in de leeftijd van twee tot vier jaar en vindt plaats voor de basisschool op het kinderdagverblijf of een peuterspeelzaal.

Het wordt omschreven als onderwijs waarbij zeer jonge kinderen met een (risico op) (taal)achterstand spelenderwijs hun taalachterstand inhalen. Hierdoor kan het kind een goede start maken op de basisschool.

VVE valt onder de Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (Wet OKE). Deze wet is aangenomen in 2010 engeeft gemeenten de mogelijkheidom VVE zelf in te vullen binnen hun gemeenten.Gemeente Veenendaal heeft een subsidieregeling voor kinderopvang Spelendwijs Veenendaal (SWV), waardoor kinderen met (risico op) (taal)achterstand de mogelijkheid krijgen om zich te ontwikkelen.

In dit beleidsplan staat o.a. beschreven hoe kinderopvang Spelendwijs Veenendaal uitvoering wil geven aan de voorschoolse educatie.Het geeft inzicht in de doelstelling en activiteiten. Door nieuwe inzichten en ervaringenop de werkvloerzal dit beleidsplan in ontwikkeling blijven.

Meer weten over de invulling van ons VVE-traject?  Vraag dan ons met grote zorg samengestelde pedagogisch plan aan en ontvang een PDF met daarin de volgende informatie:

Kwaliteitseisen

  • Gecertificeerd VVE programma
  • Kind registratie
  • Beroepskrachten

Opleidingsplan

  • VVE-programma’s
  • Training en bijscholing

Werkwijze

  • Thema’s en activiteiten
  • Voorbereiding en uitvoering
  • Oudercontact

Kind registratie

  • Intake formulier
  • Observatielijsten
[contact-form-7 id=”89″ title=”Contact”]