Spelendwijs Veenendaal officieel VVE peuterspeelzaal

Spelendwijs Veenendaal officieel VVE peuterspeelzaal

SPELENDWIJS VEENENDAAL OFFICIEEL DOOR DE GGD  VVE GECERTIFICEERD

VVE peuteropvang

 

Voorschoolse educatie is voor kinderen in de leeftijd van twee tot vier jaar en vindt plaats op het kinderdagverblijf of via een peuterspeelzaal.

Een goede start maken op de basisschool:
VVE wordt omschreven als onderwijs waarbij zeer jonge kinderen met een (risico op) (taal)achterstand spelenderwijs hun taalachterstand kunnen inhalen. Hierdoor kan het kind een goede start maken op de basisschool.

Wet OKE:
VVE valt onder de Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (Wet OKE). Deze wet is aangenomen in 2010 en geeft gemeenten de mogelijkheid om VVE zelf in te vullen binnen hun gemeenten.

De gemeente Veenendaal heeft een subsidieregeling voor Spelendwijs Veenendaal, waardoor kinderen met (risico op) (taal)achterstand de mogelijkheid krijgen om middels peuteropvang hen extra te ondersteunen in hun ontwikkeling.

UK en Puk methodiek
Voor dit specifieke traject zetten wij het gerenommeerde VVE-programma Uk & Puk in. Dit programma voldoet aan de kwaliteitseisen voor VVE vanuit de Wet OKE.