Protocollen voor kinderopvang en de peuterspeelzaal worden door de GGD nauwlettend in de gaten gehouden. Zo zijn er protocollen voor de hygiene en schoonmaken en protocollen voor veiligheid en ziekte

Sluit Menu
error: Content is protected !!