Onze visie op kinderopvang

Spelendwijs Veenendaal biedt betaalbare en veilige peuteropvang bij u in de buurt. Wij werken met een team van ervaren en enthousiaste begeleidsters. Zij hebben een gezamenlijke passie om kinderen te begeleiden en te stimuleren. Spelendwijzer worden is hierbij het sleutelwoord. Dit staat dan ook centraal staan in onze visie op kinderopvang.

Ieder kind is uniek. Niet alleen in aanleg en achtergrond maar ook in karakter. Hierdoor geloven wij dat onze kindgerichte manier van werken uiterst effectief is.

Dit doen wij door te kijken naar welke manier van benaderen het beste bij uw zoontje of dochtertje past.  Door passende activiteiten aan te bieden zorgen wij dat uw kind zich verder ontwikkelt. Zo bereiden wij uw zoontje of dochtertje helemaal voor op de volgende stap, groep 1.

Uw kind wordt zelfredzamer! Ook maakt uw zoontje of dochtertje stappen in sociale vaardigheden. En ontwikkelen zij hun motoriek, taalvaardigheid en emotionele vaardigheden.

Kinderen spelend wijzer maken

ERVAREN | KINDGERICHT | BETROKKEN | FLEXIBEL

Wij werken met een bewezen effectieve kindgerichte methodiek.  Daarnaast is ons team ervaren en bekwaam. Onze begeleidsters zorgen er voor dat uw kind zich in een stimulerende, veilige en hygiënische ruimte bevindt.

Betrokken kinderopvang in Veenendaal

Als ouder(s) betrokken blijven

Wij doen er alles aan om het voor u als ouder(s) makkelijk te maken om betrokken te blijven. Het doel hierbij is u als ouder instaat te stellen om op de hoogte te blijven van de ontwikkeling die uw kind doormaakt.

Pedagogisch medewerksters kinderopvang Spelendwijs Veenendaal

Ervaren en professionele begeleiding

Wij doen er alles aan om het voor u als ouder(s) makkelijk te maken om betrokken te blijven. Het doel hierbij is u als ouder instaat te stellen om op de hoogte te blijven van de ontwikkeling die uw kind doormaakt.

Herkenning en regelmaat

Wij adviseren u om minimaal twee vaste dagdelen te kiezen. Dit zorgt ervoor dat uw kind in een ritme komt en telkens de “vaste” gezichten van de juf en de andere kinderen tegenkomt. Herkenning en regelmaat zijn hier de sleutelwoorden.

Voor u als ouder(s)

REGELEN & ORGANISEREN

Praktische zaken, financiële kwesties en informatie over hoe wij gezamenlijk uw kind kunnen ondersteunen in zijn / haar ontwikkeling.

Met onze ervaring assisteren wij u graag bij opvang van uw kindje.

Vragen? Neem contact met ons op!

Als ouder(s) of verzorger(ers) komt er nogal wat op u af wanneer uw zoontje of dochtertje naar de peuteropvang gaat. De vertrouwde situatie verandert. Uiteraard weten wij door onze ervaring hoe wij de opvang van uw zoontje of dochtertje goed kunnen organiseren. Wij helpen u dan ook graag bij het regelen van de kinderopvang van uw kind.

HEEFT U RECHT OP KINDEROPVANGTOESLAG?

Komt u in aanmerking voor vergoeding, dan betaalt u zelf alleen nog een eigen bijdrage. De hoogte van de overheidsbijdrage is inkomensafhankelijk. Hoe lager uw toetsingsinkomen hoe hoger de toeslag voor de opvang van uw kind.


Lees verder

SUBSIDIE VOOR OUDERS DIE NIET IN AANMERKING KOMEN VOOR KINDEROPVANGTOESLAG

Wij bieden nu ook kinderopvang in Veenendaal met subsidie voor ouders met één gezinsinkomen. Spelendwijs Veenendaal heeft van de Gemeente Veenendaal subsidie voor peuterwerk ontvangen met als doel ouders die niet …

Lees verder

MAAK KENNIS MET DE BEGELEIDSTERS VAN KINDEROPVANG SPELENDWIJS

Maak kennis met de begeleidsters van kinderopvang Spelendwijs. Ons team bestaat uit onderstaande ervaren begeleidsters.
 • Juf Marlies
 • Juf Karlijn
 • Juf Ilona
 • Juf Sylvia
 • Juf Sonja
 • Juf Renske
 • Juf Eline

Kwaliteit en veiligheid 

ZORGEN VOOR EEN VEILIGE, HYGIËNISCHE EN STIMULEREND PEUTEROPVANG.

Spelendwijs Veenendaal is dusdanig ingericht dat wij een hoogwaardige en kwalitatief goede kinderopvang in Veenendaal kunnen aanbieden. Zo is er voldoende kennis en ervaring binnen onze organisatie aanwezig om de veiligheid te kunnen waarborgen. Daarnaast is er structureel controle en toezicht op het naleven van de wettelijke veiligheidseisen kwaliteitsnormen.

ONS PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN KINDEROPVANG AANVRAGEN?

De naam van kinderopvang Spelendwijs Veenendaal geeft al aan. Uw kind kan bij ons naar hartenlust spelen. Daarnaast vinden wij het net zo belangrijk dat uw kind zich op een leuke en leerzame wijze ontwikkelt.

Wet kinderopvang

Iedere geregistreerde kinderopvangorganisatie in Nederland dient te voldoen aan de kwaliteitsnormen en veiligheidseisen zoals deze wettelijk zijn vastgelegd in de wet kinderopvangZo ook Spelendwijs Veenendaal.

Uiteraard voldoen wij aan de wettelijke normen en eisen uit deze kinderopvang wet. Daarnaast is onze organisatie er dusdanig op ingericht dat wij ook zelf toezicht houden op de naleving hiervan. Dit doen wij door middel van meten en onderzoeken en investeren door mensen aan onze organisatie te binden die beschikken over het juiste kennis en ervaringsniveau.

Veiligheid en wet kinderopvang

Het LRKP nummer van SPELENDWIJS, (Kinderopvang VEENENDAAL) is 465350562

Het LRKP register is een database van Nederlandse kinderopvang instellingen. In dit register staan uitsluitend kinderopvangorganisatie die door GGD zijn goedgekeurd. Deze keuring vindt plaats middels de welbekende GGD inspecties.

Ons veiligheids-en gezondheidsbeleidplan opvragen

Spelendwijs Veenendaal heeft als doel om kinderen, medewerkers en ouders een gezonde en veilige speel-en leefomgeving te bieden. Een omgeving waarbij mogelijke risico’s beperkt of voorkomen worden.

Sinds kort! KINDEROPVANGTOESLAG | OVERIGE SUBSIDIE MOGELIJKHEDEN.

Ouders van peuters worden vanuit de gemeente Veenendaal gestimuleerd hun zoontje of dochtertje naar de peuteropvang te brengen. De reden hiervoor is het pedagogische klimaat dat een peuteropvang het kind te bieden heeft.

Het is dan ook als ouder(s) mogelijk om een tegemoetkoming te ontvangen om de kosten van de peuteropvang (deels) te bekostigen.

Zo kunt u een kinderopvangtoeslag aanvragen. Daarnaast heeft de gemeente Veenendaal een subsidie beschikbaar gesteld. Deze is voor ouders die niet in aanmerking komen voor de reguliere kinderopvangtoeslag. Deze regeling kunt via Spelendwijs Veenendaal aanvragen.

SPELENDWIJS VEENENDAAL OFFICIEEL DOOR DE GGD VVE GECERTIFICEERD

Voorschoolse educatie is voor kinderen in de leeftijd van twee tot vier jaar en vindt plaats op het kinderdagverblijf of via een peuterspeelzaal.

Een goede start maken op de basisschool:
VVE wordt omschreven als onderwijs waarbij zeer jonge kinderen met een (risico op) (taal)achterstand spelenderwijs hun taalachterstand kunnen inhalen. Hierdoor kan het kind een goede start maken op de basisschool.

U kunt uw kindje brengen tussen 8:00 en 8:30. Uw zoontje of dochtertje weer ophalen doet u tussen 11:30 en 12:00.

Onze peuterspeelzaal is het hele jaar open. Bovendien zijn wij ook gewoon gedurende vakantieperiode open!

In de weekenden en tijdens feestdagen zijn wij wel gesloten.

Neem dan contact met ons op. U kunt natuurlijk ook even binnen wandelen . U vindt ons op de Doctor Colijnstraat 70 in Veenendaal.

Openingstijden kinderopvang Spelendwijs Veenendaal

Ochtend

 • Maandag 08:00 t/m 13:00
 • Dinsdag 08:00 t/m 13:00
 • Woensdag 08:00 t/m 13:00
 • Donderdag 08:00 t/m 13:00
 • Vrijdag 08:00 t/m 13:00

Middag

 • Dinsdag 13:00 t/m 16:00 (3+ groep)

Telefonische bereikbaarheid

 • Maandag 08:00 t/m 17:00
 • Dinsdag 08:00 t/m 17:00
 • Woensdag 08:00 t/m 17:00
 • Donderdag 08:00 t/m 17:00
 • Vrijdag 08:00 t/m 17:00